POPKOOR ZINDER

Secretariaat Popkoor Zinder

Tjalkstraat 13
5301 VV  Zaltbommel
Telefoon 06-51 50 86 04
Kamer van Koophandel Rivierenland nr. 110 44 849
Rabobank, rekeningnr: NL69 RABO 0152.0492.23 t.n.v. Popkoor Zinder te Zaltbommel.
E-mail: secretariaat@popkoorzinder.nl

Bestuur

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Egon van Erven
Vice-voorzitter: Ruud Oonincx
Secretaris: Maryke Drost
Penningmeester: Lodewijk Hennekam

Algemeen bestuursleden
Anja Koemans
Gerda van Driel
Romy van Oers


Heb je een vraag of opmerking dan kun je ook contact opnemen door gebruik te maken van onderstaand formulier:

(* = verplicht)
(* = verplicht)
bel mij svp terug
(* = verplicht)
(* = verplicht)
Opmerkingen:
(* = verplicht)