POPKOOR ZINDER

Secretariaat Popkoor Zinder

Correspondentieadres: Marten van Rossumsingel 3 A201 - 5301 HA  Zaltbommel
E-mail: secretariaat@popkoorzinder.nl
Kamer van Koophandel Rivierenland nr. 110 44 849
Rabobank, rekeningnr: NL69 RABO 0152.0492.23 t.n.v. Popkoor Zinder te Zaltbommel.

Bestuur

Dagelijks bestuur
Voorzitter: René Veldhuizen
Secretaris: Paul van den Bossche
Penningmeester: Lodewijk Hennekam

Algemeen bestuursleden
Gerda van Driel
Annette Molenaar

Heb je een vraag of opmerking dan kun je ook contact opnemen door gebruik te maken van onderstaand formulier:

(* = verplicht)
(* = verplicht)
bel mij svp terug
(* = verplicht)
(* = verplicht)
Opmerkingen:
(* = verplicht)