POPKOOR ZINDER

Secretariaat Popkoor Zinder

Tjalkstraat 13
5301 VV  Zaltbommel
Telefoon 06-51 50 86 04
Kamer van Koophandel Rivierenland nr. 110 44 849
Rabobank, rekeningnr: NL69 RABO 0152.0492.23 t.n.v. Popkoor Zinder te Zaltbommel.
E-mail: secretariaat@popkoorzinder.nl

Bestuur

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Egon van Erven
Vice-voorzitter: Ruud Oonincx
Secretaris: Maryke Drost
Penningmeester: Lodewijk Hennekam

Algemeen bestuursleden
Anja Koemans
Gerda van Driel
Angelique Engelbert


Heb je een vraag of opmerking dan kun je ook contact opnemen door gebruik te maken van onderstaand formulier:

(* = verplicht)
(* = verplicht)
bel mij svp terug
(* = verplicht)
(* = verplicht)
Opmerkingen:
(* = verplicht)