POPKOOR ZINDER

Sponsors


Grote en kleine sponsors, in de vorm van bedrijven, organisaties en fondsen, zijn voor ons koor onmisbaar! Door hun bijdragen kunnen wij mooie producties ten uitvoer brengen en ons als koor steeds beter ontwikkelen.

Tegelijkertijd bieden wij deze sponsors een mooi netwerkplatform, zeker ten tijde van theaterproducties en ook als we een optreden verzorgen in of voor hun organisatie of onderneming. Popkoor Zinder is zijn sponsors zeer erkentelijk voor hun financiële bijdragen of ondersteuning in natura. Ook voor onze productie, LEEF!, hebben we weer een groot aantal sponsors bereid gevonden ons te ondersteunen. Deze theaterproductie vond plaats van donderdagavond 17 november t/m zondagmiddag 20 november in De Poorterij in Zaltbommel.