POPKOOR ZINDER

Privacyverklaring Popkoor Zinder

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Popkoor Zinder heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming
Van wie met Popkoor Zinder contact opneemt, slaan we de door deze persoon opgegeven gegevens en het e-mailadres op in een databestand. Dat kan zijn: voor nadere kennismaking met het koor, met een vraag over bijvoorbeeld een organisatorische kwestie, voor deelname aan een event of een vergelijkbare activiteit van Popkoor Zinder.

Deze gegevens gebruikt Popkoor Zinder alleen voor bovengenoemd specifiek doel. Na 2 jaar verwijdert Popkoor Zinder deze gegevens uit haar (digitale en papieren) administratie. Popkoor Zinder maakt deze persoonsgegevens niet openbaar en stuurt ze ook niet door aan derden.

De leden van Popkoor Zinder geven in een privacykeuzeformulier hun wensen weer. De ledenadministratie is conform de voorwaarden van de AVG.

Beeld- en geluidsgegevens
Wanneer Popkoor Zinder bij een evenement beeld- of geluidsopnamen maakt, of laat maken, zal zij dit aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer Popkoor Zinder gebruikmaakt van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidsmateriaal, zal Popkoor Zinder erop toezien dat deze derde vergelijkbare privacybeschermende normen in acht neemt.

Diensten aan/van derden
Met elke organisatie waarvan Popkoor Zinder diensten afneemt, sluit Popkoor Zinder een ‘verwerkersovereenkomst’. Daarin verklaart deze derde partij de privacyregels van de Avg in acht te nemen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Iedereen van wie Popkoor Zinder persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerkt heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Daartoe richt men zich tot secretariaat@popkoorzinder.nl.

Social-mediabuttons
Popkoor Zinder wil berichten gemakkelijk delen, en gebruikt daarvoor bij digitale communicatie social-mediabuttons van Facebook en Twitter. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Zie ook de privacyverklaringen van deze social-mediakanalen.

Actualisatie
Popkoor Zinder verifieert jaarlijks of het privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Wie het privacybeleid van Popkoor Zinder niet correct vindt, richt zich tot het bestuur via secretariaat@popkoorzinder.nl.

Zaltbommel, 1 september 2018


Privacyverklaring document